SŠ internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

Adresa : Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča
Súčasťou Spojenej školy internátnej je Praktická škola. Do Praktickej školy sa môže prihlásiť žiak, ktorý má mentálne postihnutie typu B, C alebo A, ak by nezvládol inú školu.