Predvianočné prípravy

Zo života školy

SŠ internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča

Späť na školu

V predvianočnom období žiaci školy pripravovali rôzne predmety s tematikou Vianoc - pohľadnice, pozdravy, ikebany, svietniky, ba aj darčeky.