SŠ internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

Adresa : Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča

Kontakt školy

https://www.studentskycasopis.sk/stredna-skola/spojena-skola-internatna-nam-s-kluberta-levoca/8644
Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča
skola@nevidiaci.sk
053/4512395
skola.nevidiaci.sk

Typ :
Uchádzači : Všetci uchádzači

Hore