Kto sa môže stať žiakom školy

Info pre uchádzačov

SŠ internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča

Späť na školu

Žiakom školy sa môže stať žiak po skončení špeciálnej základnej školy, alebo dieťa s mentálnym postihnutím, ktoré sa vzdelávalo v integrácii. Prijímame aj žiakov s viacnásobným postihnutím, napríklad žiakov na vozíčku. Pre tých, ktorí sú schopní postarať sa o seba - majú zvládnutú sebaobsluhu, ponúkame možnosť ubytovať sa v internáte.

Žiaci z rodín v hmotnej núdzi môžu poberať štipendium.

Po ukončení tretieho ročníka praktickej školy si môže žiak podať prihlášku na inú strednú školu.