Návšteva sponzorov školy

Zo života školy

SŠ internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča

Späť na školu

V predvianočnom čase navštívili školu aj pracovníci firmy Business Lease, ktorá už niekoľko rokov podporuje školu. V programe na úvod stretnutia vystúpil aj žiak praktickej školy. Svojou hrou na gitaru všetkých zaujal a roztlieskal.