Športové hry

Zo života školy

SŠ internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča

Späť na školu

Aj žiaci Praktickej školy sa zapojili do celoškolských športových hier, ktoré sa konali v septembri 2021. Súťažilo sa v tradičných ľahkoatletických disciplínach, ale aj v netradičných, napríklad člnkový beh, zhyby, streľby z luku a podobne.