Súkromný školský klub detí

24.01.2020 09:38
Zo školy

Autor : Alena Removčíková, Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská, Prešov

Späť na úvod

Je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Deti sa v SŠKD učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. Rozvíjame u žiakov tvorivosť, nadanie, dbáme na individuálny prístup a vytvárame rodinný charakter zariadenia.

Prevádzka SŠKD je realizovaná:

-ranné schádzanie 6.30 – 7.45 hod.

-výchovná a vzdelávacia činnosť 11.35 – 16.00 hod.

-rozchádzanie 16.00 – 17.00 hod.

Súkromný školský klub detí sa nachádza v samostatných priestoroch našej školy a tvoria ho 4 oddelenia.V triedach sú k dispozícii stavebnice,spoločenské a stolové hry,ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť a komunikačné schopnosti žiakov.

SŠKD má aj relaxačnú miestnosť spojenú s čitárňou.Táto miestnosť slúži na oddych, čítanie kníh,na počúvanie alebo sledovanie rozprávok pre I.stupeň. Na relaxáciu, čítanie kníh, časopisov, počúvanie hudby pre II. stupeň a gymnázium počas voľných hodín alebo v poobedňajšom čase.

Prostredie každého oddelenia je esteticky upravené a dotvárané výrobkami a prácami žiakov. Žiaci radi navštevujú Klub detí,o čom svedčí aj veľký záujem zo strany žiakov aj rodičov. Štyri oddelenia sú plné.

Podarilo sa nám zorganizovať viaceré akcie, ktoré mali u detí úspech. Na začiatku to bola akcia: Vitaj v SŠKD, neskôr Farebná jeseň, Jedzme zdravo, Šarkaniáda.Spolu s deťmi sa tešíme na ďalšie podujatia.