Bájka o sliepke a dážďovke (M.V.)

20.12.2019 12:43
Zo školy

Autor : Ivanka Holičová, 4.A, ZŠ Školská, Vrbové

Späť na úvod

Raz stretla sliepka dážďovku.

Nevedeli sa dohodnúť, kto je dôležitejší a užitočnejší.

Sliepka sa vychvaľovala: „ Ja som potrebnejšia! Dávam ľuďom vajíčka. Teba sa väčšina ľudí štíti,“povedala sliepka.

„ Možno sa ma štítia, ale tie vajíčka by ľudia nemali, keby nebolo mňa, lebo ty sa mnou živíš,“ bránila sa dážďovka.

Sliepka zostala ako obarená. Zvesila zobák a odišla. 

Ponaučenie: Každý tvor na svete je užitočný a potrebný svojím spôsobom.