Pamätáte si ešte branné cvičenia? Takto vyzerajú dnes .

16.11.2019 18:53
Zo školy

Autor : Antónia Morganová, ZŠ Čaňa

Späť na úvod

Pamätáte si ešte branné cvičenia? Takto vyzerajú dnes


Branné cvičenia sa na školách zachovali do dnes. Zmenil sa ale ich názov a sú o niečo kreatívnejšie. Tieto účelové cvičenia sú určené na to, aby sa žiaci naučili riešiť rôzne krízové situácie. Na našej škole sa branné účelové cvičenie odhohralo dňa 4. Októbra 2019.


Vedieť sa správne rozhodnúť v krízovej situácii ako pri vyhlásení požiaru a vedieť správne zaregovať si žiaci precvičili aj v tento deň. Pre naších žiakov je veľmi dôležité, aby vedeli ako správne reagovať v prípade vyhlásenia poplachu. Teóriu čo robiť v prípade nebezpečenstva deti poznajú. Teraz si to vyskúšali v praxi. Po vyhlásení poplachu sa všetci žiaci školy zhromaždili na dvore školy. Následovne sa žiaci v rámci účelového cvičenia prestreidali týchto rozličných stanovištiach: podávanie prvej pomoci, topografia, streľba a beh cez prekážky.
Cvičenia sú pre deti pripravené aktivity, kde si žiaci prakticky mohli vyskúšať rozličné krizové situácie. Chlapcov zaujalo cvičenie topografie a ako sa orientovať na mape, s pomocou kompasu. Dievčatám sa zase najviac páčilo ako strielanie, tak aj podávanie prvej pomoci. Všetky aktivity, ktoré si žiaci vyskúšali v tento deň, mali svoju dôležitosť, a veríme že budú viesť naších žiakov k tomu, aby sa vedieli správne zachovať v krízových situáciách.


Branné účelové cvičenie napomáhajú prostredníctvom týchto aktivít k sociálnej zodpovednosti a podporujú bezpečný fyzický, ale aj psychický rozvoj detí. Žiaci sa pomocou týchto aktivít učia zvládať krízové a život ohrozujúce situácie, ako je prvá pomoc, ktorá je primárnou zručnosťou, a práve jej zvládnutie mnohokrát rozhoduje, či deti, v prípade potreby dokážu pomôcť druhým.