SZŠ Kukučínova, Košice

Adresa : Kukučínova 40, 041 37 Košice
Stredná zdravotnícka škola na Kukučínovej ulici v Košiciach vzdeláva zdravotníckych pracovníkov už niekoľko desaťročí. Absolventi základnej školy môžu študovať v odboroch praktická sestra alebo masér. Na škole sú aj pomaturitné študijné odbory: zdravotnícky záchranár, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut. Žiaci všetkých odborov, ktorí ukončia štúdium na našej škole, majú istotu celoživotného pracovného uplatnenia.