Praktická sestra

Študijné odbory

SZŠ Kukučínova, Košice, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Späť na školu

Študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Tagy článku