Masér

Študijné odbory

SZŠ Kukučínova, Košice, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Späť na školu

Študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo- a balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, wellnes a iných zariadeniach.

Tagy článku