Úvodník

08.04.2019 14:29
Zo školy

Autor : Tomáš Kováčik, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na časopis

V tradičnom a zároveň i v inovovanom duchu vám prinášame nové veľkonočné číslo časopisu 3bečan. Tým tradičným sú zaujímavé články a rozhovory s učiteľmi a žiakmi, a články o dianí v škole i mimo nej. Od posledného decembrového čísla sa toho dosť udialo. Okrem takmer dvojtýždňových chrípkových prázdnin sme i v škole čo-to zažili.

Najvýznamnejšou bola asi Knižná burza 2019, ktorá odštartovala novú školskú tradíciu. Najskôr sa knižky zbierali a triedili, aby následne pod záštitou pani Primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej boli na knižnej burze za symbolickú cenu predané. Celý výťažok z podujatia, ktoré okrem predaja kníh tvorili i mnohé sprievodné aktivity (napríklad vyrábanie medovníkov, kvízy, záložka do knihy, bábkové divadlo, putovanie rozprávkami a pod.), bol dobročinne odovzdaný v prospech Karanténnej stanice Topoľčany. Hosťka z tejto stanice, ktorá sa venuje odloženým zvieratkám, besedovala počas burzy s našimi žiakmi.  

Z realizovaných školských akcií, podujatí a súťaži vám ponúkame ankety a reportáže, napríklad zo súťaží Hviezdoslavov Kubín, z akcii Karneval v ŠKD, Vyučovanie v maskách, Testovanie 9 a iné.  

Inováciou nášho časopisu je jeho elektronická podoba, ktorú zastrešuje portál pre tvorbu žiackych a študentských časopisov www.studentskycasopis.sk. Tento portál nám ako redakčný systém umožňuje jednoduchú administráciu článkov, ich online publikovanie, zdieľanie a vytvorenie časopisu na tlač. V súčasnosti sa učíme využívať všetky dostupné funkcie tohto redakčného systému a postupne sa budeme len zdokonalovať. Budeme radi, ak nám svoje pripomienky, ale i príspevky na publikovanie, budete posielať na mail: 3becan@gmail.com.

Všetkým našim čitateľom i aktívnym redaktorom, ktorí sa učia zodpovednosti novinárskej profesie, želáme veselú Veľkú noc! 

Časopis 3bečan (14. ročník) vydáva Základná škola na Tribečskej ulici 1653/22 v Topoľčanoch. Vychádza trikrát počas školského roka v náklade cca 60 kusov v mesiacoch december, marec/apríl, jún.

Šéfredaktor: Horňáčeková, Michaela, 9. B Výkonní redaktori: Bujna, Tedeáš, 5. D; Bujnová, Michaela, 9. B; Horňáčeková, Adela, 5. C Hruboňová, Veronika, 5. C; Chalupová, Alexandra, 6. A,  Chovancová, Christina, 6. A,      Kmotorka, Tomáš, 6. A,  Koncová, Hana, 6. A; Košťálová, Sára, 5. D; Röszlerová, Sofia, 6. A; Seleš, Samuel, 5. B; Stanková, Liliana, 5. A; Stískalová, Adela, 6. A; Strejčková, Tereza, 5. D; Szabová, Nina, 9. B