Rozmýšľam kreatívne, inovatívne a pozitívne

25.06.2019 13:23
Zo školy

Autor : Dana Jelínková, SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Späť na úvod

Posledný deň v škole – 11. jún 2019 - bol pre našich končiacich štvrtákov dňom, kedy spolu so svojimi mladšími spolužiakmi z odboru technicko-administratívny pracovník a knihár skúšali rozmýšľať kreatívne, inovatívne a pozitívne. Pomôcť im v tom prišli skvelí mladí ľudia zo SIEA - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ministerstva hospodárstva SR v rámci Národného projektu pod názvom Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Tento pracovný program postupne organizujú na všetkých stredných školách Slovenska. Sme veľmi radi, že zavítali aj k nám. Na inovačnom workshope sa naši študenti pod vedením školených lektorov zoznámili s pojmami ako inovácia, kreativita, vynaliezavosť a zároveň rozvíjali svoje prezentačné zručnosti. Lektori zadali problém z praxe a študenti v skupinách hľadali riešenie – pomocou netradičných techník prichádzali s netradičnými nápadmi. Na záver workshopu ich prezentovali zadávateľovi témy, ktorou bola naša pani riaditeľka. Tá návrhy našich žiakov ocenila a prisľúbila, že určite sa nimi bude v budúcnosti zaoberať. A čo na to študenti? Z ich slov vyplynulo, že veľmi radi hľadali riešenia netradičným spôsobom a tým prepájali vzdelávanie s praxou a praktickými skúsenosťami.