Exkurzia v rehabilitačnom stredisku

25.06.2019 13:23
Zo školy

Autor : Dana Jelínková, SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Späť na úvod

V mesiaci apríl, sa naši žiaci spoločne s pedagógmi vybrali na exkurziu do Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých. Dozvedeli sa, že v stredisku sa rekvalifikujú a pripravujú pre trh práce i integráciu do spoločnosti ľudia, ktorí v dospelosti prišli o jeden z najdôležitejších zmyslov - zrak. Pani riaditeľka Mgr. Zuzana Labajová ich oboznámila s náplňou jednotlivých kurzov, ktoré ponúkajú svojim frekventantom. Okrem základnej sociálnej rehabilitácie je v ponuke ďalších šesť kurzov, ktoré si žiaci porovnali s našimi učebnými odbormi - kurz informačných technológií a kurz informačno-administratívnych služieb má podobné zameranie ako učebný odbor technicko-administratívny pracovník. Žiaci našej školy učebného odboru knihár ocenili zručnosť a šikovnosť kartonážnikov zo strediska, zaujal ich košikársky a masérsky kurz, v učebni ktorého boli svedkami výučby klasickej masáže. Prezreli si aj keramickú dielňu, kde nabrali inšpiráciu do ďalšej tvorby v našej hrnčiarskej dielni.