Kompas vo svete peňazí

25.06.2019 13:23
Zo školy

Autor : Dana Jelínková, SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Späť na úvod

Je názov úspešného projektu, ktorý predložil Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči a podporila Nadácia pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom. Jeho zámerom bolo zdokonaliť v problematike finančnej gramotnosti zrakovo a telesne postihnutých žiakov našej školy. Realizácia aktivít projektu prebiehala od septembra 2018 do marca roku 2019. Na stretnutiach v cvičných bankách sme sa oboznamovali s bankovým účtom, kartou, úverom a s náležitosťami potrebnými k ich vybaveniu. Vyrobili sme si vlastné platobné karty fungujúce vo vlastnej banke s vlastným QR kódom. Nabrať správny smer vo svete peňazí nám pomohla exkurzia v Mincovni v Kremnici, ktorá takmer 7 storočí vyrába minciarske produkty. Skupina 40 žiakov, rodičov a pedagógov našej školy si pozrela historické nástroje, získala informácie o výrobe mincí a vzácnych výrobkoch mincovne. Veľkým zážitkom bola návšteva starej raziarne mincí, ktorá je srdcom každej mincovne. Od roku 2008 sa v mincovni razia aj nové slovenské euromince. Videli sme tiež moderné raziace stroje pri razení mincí. Spoznali sme miesto, kde sa nachádza banka lásky - v skvostnej Banskej Štiavnici. Žiaci z II., III. a IV. A odboru TAP sa počas práce v cvičných bankách vyškolili na zamestnancov bánk. Za pomoci pedagógov realizovali workshopy pre svojich mentálne postihnutých spolužiakov a skupinu etnicky znevýhodnených rómskych žiakov z iných odborov našej školy. Prvé stretnutie našich „bankárov“ s mentálne postihnutými žiakmi bolo veľmi zaujímavé, učili sa všetci. Žiaci odborov OU novým poznatkom zo sveta financií a ostatní veľkej pokore v najlepšej snahe priblížiť im nové informácie. Venovali sme sa eurobankovkám, kde nám pomáhali modelové situácie vo fiktívnych obchodoch. Po nákupoch si žiaci otestovali vedomosti v interaktívnych úlohách na veľkoplošnej tabuli a na tabletoch. Veľmi sa im to páčilo. Ako výmenný prostriedok sa kedysi používali „peniaze“ z prírody, ktoré sme predstavili na ďalšom stretnutí. V krásnych kostýmoch k nám zavítali Číňanka s čajom, Etiópčanka s hranolom soli, Indiánka s korálikmi, Azték s kakaovým bôbom, či Eskimák s rybami. Ich prítomnosť sme využili pri hádankách a tajničkách súvisiacich s peniazmi. Prvé mince zhotovili Číňania z medi. Boli okrúhle s otvorom uprostred a navliekali sa na šnúrku. Túto aktivitu sme si vyskúšali všetci. V hmatovej hádanke rozpoznávali žiaci euromince so zaviazanými očami – nie je to vôbec jednoduché! Naši žiaci sa však smelo do toho pustili. Vyriešili aj mincový hlavolam, či skúšali správne napočítať a rozmieňať eurobankovky. Spokojné úsmevy na ich tvárach dávali tušiť, že ďalšie stretnutie bolo pre nich poučné, zábavné a veľmi obohacujúce. Veríme, že realizované stretnutia ostanú pre našich žiakov kompasom vo svete peňazí. Aby raz, keď začnú pracovať a spravovať vlastné peniaze, nebolo už na oboznamovanie sa s nimi neskoro.