Školský parlament

29.01.2024 08:50
Zo školy

Autor : Nina Strempekova, ZŠ Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Školský parlament

Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, čo je to školský parlament? Áno, máte pravdu. Existuje politický parlament, ale predstavte si, že aj školský. A nielen v politickom, ale aj v tom našom sa odohrávajú samé zaujímavosti.

Náš parlament sa skladá zo 14 žiakov a 2 koordinátorov. Každá trieda na druhom stupni má na začiatku roka veľmi dôležitú úlohu. Žiaci si spomedzi seba musia zvoliť jedného zástupcu formou tajného hlasovania, a ten žiak, ktorý dostane najviac hlasov, dostáva zároveň aj funkciu zástupcu triedy v našom školskom parlamente.

Cieľom činnosti školského parlamentu je nielen spríjemniť žiakom pobyt v škole, ale ich aj niečo naučiť a spríjemniť im tak čas, ktorý v škole trávia. Uskutočňujeme rôzne akcie, ktoré počas roka organizujeme. Môžem spomenúť napr. medzinárodné či svetové dni, ktoré slúžia nielen na pobavenie, ale i poučenie (Deň mlieka, Deň Zeme, No backpack day, Deň sv. Valentína s valentínskou poštou, farebný deň a iné). Realizujeme rôzne súťaže, výstavky a projekty, aby sme podporili kreativitu našich talentovaných žiakov. A v neposlednom rade sú to rôzne zbierky (Zbierka Biela pastelka) a spolupráce s inými školami, prostredníctvom ktorých pomáhame chorým ľuďom a deťom.

Členovia parlamentu sa stretávajú so svojimi koordinátormi raz za mesiac, kde sa rozprávajú o plánovaných akciách, organizácii, prípadne o návrhoch a nápadoch iných žiakov. Ak pán riaditeľ náš návrh schváli, akcia sa môže začať plánovať. Snažíme sa zapájať nielen žiakov, ale i učiteľov, aby sa pobavili aj oni. Parlament, tak žiakom otvára možnosti realizovať sa, tvoriť a učitelia nás v tom radi podporujú.

To, že členmi parlamentu sú len žiaci 2. stupňa neznamená, že a nevenujeme aj našim menším spolužiakom. Snažíme sa im robiť besiedky, napr. o recyklovaní, zdravom životnom štýle, alebo sa s nimi jednoducho rozprávame, čo je správne a čo nie. Aby z nás boli nielen múdri žiaci, ale i dobrí ľudia.

No tak ako? Už ste si urobili predstavu o tom, ako funguje školský parlament? Páči sa vám táto myšlienka. Ak parlament vo svojej škole ešte nemáte, môžete navrhnúť vedeniu vašej školy túto peknú, ale i užitočnú myšlienku. A ak parlament už máte, prajem vám veľa tvorivých a zábavných nápadov, ktorými môžete život vo vašej škole spestriť a spríjemniť. Určite sa nebojte povedať o svojom nápade vašim učiteľom. Lebo ten, kto nevyskúša, nevie...

Nina Strempeková

Fotogaléria k článku