Relaxačná miestnosť

15.06.2021 16:49
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Na našej základnej škole sme v súvislosti s otvorením špeciálnej triedy pre žiakov s poruchami autistického spektra zriadili za podpory Nadácie Volkswagen Slovakia, multisenzorickú-relaxačnú miestnosť. Nadácia Volkswagen Slovakia uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporila výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí. Miestnosť je vybavená bublinkovým valcom prináša skutočne viaczmyslový zážitok – meniace sa farby sú vizuálne stimulujúce, mierne vibrácie prinášajú hmatové stimuly a jemný šum poskytuje sluchové podnety. Optické vlákna pomáhajú rozvíjať úchop a jemnú motoriku. Okrem základného vybavenia multisenzorickej miestnosti sme z prostriedkov zakúpili aj balančný kužeľ, ktorý rozvíjaní koordináciu, rovnováhu a hrubú motoriku. Riečne kamene na rozvíjanie koordinácie, rovnováhy a priestorového vnímania. Senzorické loptičky nám pomáhali rozvíjať hmat. Odolný plastový kužeľ sa využíva na hru i pohybové terapie. V závere je potrebné spomenúť, že veľká vďaka patrí nadácii Volkswagen, nakoľko bez tejto finančnej podpory by sme neboli schopní miestnosť zariadiť z rozpočtu školy a nemohli sa prezentovať vybavením tejto miestnosti, ktoré nepatrí medzi štandardné vybavenie základných škôl.