Týždeň globálneho vzdelávania

16.12.2023 16:25
Zo školy

Autor : Katka Minarovská, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na úvod

Ako každý rok, ani v tento tomu nebolo inak a v dňoch 13.-16. novembra sa na našej škole konal už 19. ročník Týždňa globálneho vzdelávania. Tohtoročná téma znela: ,,Mier pre planétu, planéta pre mier”. Bol to týždeň, kedy na našu školu zavítalo množstvo inšpiratívnych ľudí. Pre nás, tretiakov, bol ešte o niečo špeciálnejší, keďže sme mali úlohu organizátorov, ktorú sme, myslím, zvládli na výbornú. Poďme si teda zosumarizovať, ako vyzeralo tohtoročné ,,TGVéčko”.

Už pondelok nastavil latku naozaj vysoko. Prah našej školy prekročilo hneď niekoľko obdivuhodných ľudí. K takým nepochybne patrí aj pán Samuel Kováčik, ktorého možno niektorí z instagramu poznajú pod menom Vedátor. Pán Kováčik pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a pre našich žiakov si pripravil hneď dve skutočne zaujímavé prednášky. Po ich absolvovaní som si myslela, že nemôže prísť už nič lepšie. No túto myšlienku som hneď vyhodila z hlavy, keď som uvidela prezentáciu pani doc. MUDr. Márie Janíčkovej. Pani doktorka Janíčková pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine a venuje sa maxilofaciálnej (tvárovočelustnej) chirurgii. Jej prednáška si ma chytila za srdce. Rozprávala nielen o svojej práci, ale i o samotnom štúdiu medicíny. S úsmevom na tvári a možno i s jemnými slzičkami v očiach spomínala na krásne roky, ktoré zažila počas štúdia na našom gymnáziu.

V utorok sa celá škola zúčastnila podnetnej besedy spojenej s filmom od uznávaného slovenského režiséra, pána Barabáša. Film bol venovaný hlohovskému rodákovi, pánovi Černému, a nielen o tomto filme, ale i o raftingu a svojich zážitkoch na divokej vode nám porozprávali jeho synovia a absolventi nášho gymnázia - Peter a Pavol Černí. Študenti im kládli skutočne množstvo zaujímavých otázok a oni im na oplátku zazdieľali svoje, niekedy až komické, zážitky zo splavovania riek v Ázii či rieky Colorado v USA.

Streda bola venovaná rovesníckemu vzdelávaniu v oblastí fyziky, dejepisu či biológie. Mladší študenti mohli bližšie spoznať našu americkú lektorku Madison, ktorá im priblížila spôsob oslavy Dňa vďakyvzdania. Taktiež mali študenti niekoľko prednášok o možnosti štúdia na rôznych vysokých školách doma i v zahraničí.

Týždeň globálneho vzdelávania vyvrcholil vo štvrtok vo veľkej telocvični zábavným programom. Študenti tried príma až sexta, resp. 1.A, 2.A, 1.B a 2.B si pripravili naozaj nádherné vystúpenia a porota mala naozaj čo robiť, aby našla víťazov. Možno to vyznie ako klišé, ale víťazmi boli naozaj všetci, pretože dokázali vytvoriť prekrásne vystúpenia s hlbokou myšlienkou. Najviac na mňa zapôsobili svojou kreativitou tri vystúpenia. Chlapci zo sexty vytvorili úžasné auto značky BMW z nákupného vozíka, dievčatá z triedy tercia zase pohybujúcich sa žralokov prostredníctvom autíčok na diaľkové ovládanie, no bezpochyby najlepší boli naši najmenší primaní, ktorých pohybujúci sa ľadovec nemal chybu. Nakoniec naša porota zložená zo zvučných mien ako Dua Lipa, Leonardo DiCaprio, René Rendy a Zuzana Plačková, rozhodla o víťazoch a tými sa stali - za nižší stupeň gymnázia - sekundani a za ten vyšší - trieda 2.B.

Všetci sme boli svedkami toho, že Týždeň globálneho vzdelávania nie je časom, kedy sa v škole neučíme, ale naopak, učíme sa prostredníctvom prednášok, získavame nový pohľad na svet a predovšetkým si cibríme nášho kreatívneho ducha.

Do budúceho školského roka 2024/2025 odovzdávame štafetu tohtoročným druhákom a som naozaj zvedavá, ako sa oni popasujú s úlohou organizátorov v jubilejnom 20. ročníku Týždňa globálneho vzdelávania.