Extrémizmus

30.03.2023 17:44
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 13.marca 2023 sa na našej škole uskutočnila pod záštitou Slovenskej polície preventívna akcia na tému extrémizmus. Žiaci ôsmeho ročníka sa dozvedeli veľa užitočných informácií.

Pojem extrémizmus označuje názory, postoje a aktivity, ktoré prekračujú rámec noriem akceptovaných spoločnosťou, vyznačujú sa hrubosťou a násilím. V spoločnosti založenej na demokratických princípoch občianskeho spolunažívania, rovnosti ľudí a slobode jednotlivca je extrémizmus protisystémová odchýlka.