Čo nové v Školskom parlamente

21.12.2023 11:24
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    13. októbra 2023 sa uskutočnil slávnostný sľub Školského parlamentu. Koordinátorka ŠP, p. učiteľka Kružliaková, predstavila jednotlivých členov a pani riaditeľka im pripla odznak parlamentu. Následne Alexandra Šebová ako predsedníčka ŠP predniesla sľub a Dominika Reváková informovala o aktivitách, do ktorých sa ŠP zapojí a ktoré bude organizovať počas školského roku.

    24. októbra zaplnili vestibul našej školy žiaci a rodičia, ktorí prišli stráviť tvorivé popoludnie a z obyčajných tekvíc vytvoriť čarovné diela. Do tejto akcie sa aktívne zapojili aj zástupcovia Školského parlamentu - Alexandra Šebová (pomohli jej aj spolužiačky z triedy, Bianka Budová a Alexandra Pavlíková), Dominika Reváková a Mia Mária Mikulášová. Pomohli s občerstvením rodičov a žiakov, pomáhali číslovať a prenášať tekvice. Tí menší, Lenka Paulenková, Natália Mlynáriková a Natália Balážová, vytvárali tekvice.

    28. novembra sa členovia Školského parlamentu aktívne zapojili do jesennej burzy s názvom Dajme veciam druhú šanci. Deti predávali a navzájom si vymieňali hračky, knihy, ... Výťažok z akcie bude tento školský rok venovaný na nákup pomôcok do ŠKD a CVČ Slávik.

    Keďže v tomto školskom roku sa zmenil názov nášho parlamentu, vyhlásili sme aj súťaž o nové logo. Zo všetkých návrhov sme vybrali logo, ktoré navrhol Matej Valach z ôsmej triedy.


Pripravila Mgr. M. Kružliaková

Fotogaléria k článku