Exkurzia do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

30.10.2019 14:00
Zo školy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Dňa 16.10.2019 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie v Planetáriu v Žiari nad Hronom, ktorá bola zameraná na zážitkové učenie v rámci predmetu geografia. Žiaci absolvovali program „Zo Zeme do vesmíru“, v rámci ktorého sa oboznámili s našim vesmírom, uvideli planéty, hviezdy, Slnko, Mesiac, galaxie a ďalšie súčasti obrovskej vesmírnej mozaiky, ktorá je našim domovom. Ďalej sa žiaci zúčastnili prednášky s projekciou „Súhvezdia a ich cesta na oblohu“, v rámci ktorej mohli obdivovať súhvezdia nad našimi hlavami. Dozvedeli sa o ich príbehoch, o tom ako sa na oblohu dostali a historické pozadie vzniku názvov jednotlivých súhvezdí. V UFO sále lektor žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch vysvetlil detaily programu z planetária s dôrazom na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave, striedania dňa a noci, fázy mesiaca. Naši žiaci boli veľmi aktívni a prekvapili lektora svojimi vedomosťami o vesmíre. Program v Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom im poskytol mnoho zaujímavých informácií, ktoré môžu žiaci využiť na rozvíjanie kľúčových kompetencií v rámci v vzdelávacej oblasti Človek a príroda.