Strom povolaní

01.12.2023 15:25
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Práca s rodinným kontextom v kariérovom poradenstve

Od 23.11. do 30.11. 2023 sa na hodinách občianskej náuky v 9. ročníku uskutočnila aktivita Rodostrom povolaní. Každý žiak vypracoval Strom povolaní vo svojej rodine.

Zapísali si povolania svojich rodičov, prarodičov a príbuzných. Svoju prácu prezentovali a zistili možnú podobnosť v schopnostiach, postojoch, záujmoch a zručnostiach medzi nimi a rodinnými príslušníkmi. Uvedomili si vplyv svojich rodičov na svoj výber povolania, pretože rodič je vzor, ktorý sprostredkúva deťom životné a pracovné hodnoty aj hodnotu vzdelania.

Fotogaléria k článku