Čítajme si

26.05.2019 21:55
Zo školy

Autor : Janka Mikolášková, ZŠ ul. J. Braneckého, Trenčianska Teplá

Späť na úvod

Pozývame všetky deti zapojiť sa do aktivity Čítajme si, ktorú organizuje Linka detskej istoty, s cieľom podporiť deti v čitateľskej aktivite. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Projekt vznikol pred dvanástimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

Dňa 30. 5. 2019 budeme čítať v našej školskej knižnici v čase od 9.00 - 15.00 hod. Podporíme tak snahu prekonať rekord v počte čítajúcich detí z roku 2018 – kedy naraz čítalo 46 040 detí po celom Slovensku a zároveň pritiahnuť deti ku knihe. Ukázať, že ponorením sa do príbehu sa stávajú súčasťou úžasného sveta fantázie. Pridáte sa?