Správna voľba povolania 2023

27.10.2023 12:18
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 24. 10. 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili podujatia Správna voľba povolania 2023, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach. Žiaci získali prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl v Košiciach, mohli sa pri každom stánku zastaviť, porozprávať o štúdiu na vystavovanej strednej škole a získať cenné informácie o podmienkach štúdia, prijímacích skúškach a živote študentov na danej škole.

Veľkým prínosom tohto podujatia bolo, že sa žiaci v rámci jedného dňa, na jednom mieste oboznámili s možnosťami štúdia na stredných školách a získali dôležité informácie, ktoré ich môžu nasmerovať k tomu správnemu rozhodnutiu pri výbere ďalšieho stredoškolského štúdia.

Fotogaléria k článku