Naša nedávna história

19.03.2024 15:19
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V novembri sa šiesti žiaci našej školy zapojili do súťaže NAŠA NEDÁVNA HISTÓRIA. Úlohou žiakov bolo napísať voľnú tvorbu na tému VÝZNAM DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV PRE 21. STOROČIE. Cieľom súťaže bolo  šíriť myšlienky tolerancie, rovnosti a spolupatričnosti medzi príslušníkmi mladej generácie.

Po vyhodnotení súťaže získali žiaci : Vladimír Kárász zo VII.B, Liliana Korodiová zo VII.C, Kvetoslava Jachová z VIII.A, Barbora Stolárová z VIII.C, Barbora Švantnerová z VIII.C a Štefánia Daňková z IX.A diplom za ich účasť v súťaži a publikáciu vybraných prác. V danej publikácii mal svoju tvorbu uverejnenú aj Vladimír Kárázs s názvom Deklarácia mojimi očami.

Gratulujeme.