Chráňme si životné prostredie

13.07.2023 09:57
Zo školy

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka mali na hodine pracovného vyučovania projektovú úlohu o ochrane životného prostredia. Vymýšľali rôzne návrhy ako si chrániť čistotu okolia našej školy. Keďže v poslednej dobe sme veľakrát nachádzali v blízkosti našich lavičiek rôzne odpadky, ktoré tam zanechali naši spoluobčania. Navštevujú areál školy v popoludňajších a večerných hodinách a zanechávajú tam neporiadok. Po spoločnej diskusii a prehodnotení návrhov, sme sa rozhodli, že tabuľku s nápisom, ktorú vytvorila žiačka tretieho ročníka zavesíme na viditeľné miesto. Zároveň prosíme všetkých návštevníkov našej školy, aby  udržiavali poriadok a neznečisťovali okolie našej školy. Teší nás, že sa vám areál páči a radi ho navštevujete, a  preto sa spoločne starajme, aby ostal čistý a upravený. Všetkým želáme krásne letné prázdniny.

Fotogaléria k článku