„Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“

05.10.2021 14:33
Zo školy

Autor : Dominika Svinčiaková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 29.9.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej ľudovej rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.“ Poslaním súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorov. Toto podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému (16.3.1828 – 22.10.1885). Školského kola sa zúčastnili žiaci V.A triedy, ktorí predviedli svoje recitátorské schopnosti. Všetci recitátori boli výborne pripravení, patrí im obrovská pochvala. Výsledky: 1. miesto: Barbora Slaninová 2. miesto: Ema Botošová 3. miesto: Zsófia Polóni, Samuel Sabo Víťazom srdečne blahoželáme a Barborke prajeme veľa úspechov v regionálnom kole!