Prezentácie projektových a ročníkových prác /2023/

31.05.2023 21:14
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 30. mája 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prezentácii projektových a ročníkových prác žiakov I. a II. stupňa.

Pozvanie prijali pani R. Adorjánová, vedúca Odboru školstva, mládeže a športu a pani H. Zábranská.


Triedne kolá prác žiakov 1. – 4. ročníka prebehli v dňoch 2. –24. mája 2023. Všetci žiaci úspešne zvládli obhajobu svojej práce a získali osvedčenie a do školského kola postúpilo 15 žiakov. Žiakov II. stupňa bolo 12. Školského kola sa zúčastnili títo žiaci: I. stupeň Harry Potter – Brešťanská Z. Čarovný svet rozprávok – Jonášová E. Králik Levik – Pavlincová S. Plamienka driemavá – Chovancová R. Hájiček – Gödriová D. Zmysly človeka – Šoteková S. Ľadový hokej – Kováč Tobias L. Mačky – Hloušek J. Praveký svet dinosaurov – Molnár M. Titanic – Obšelová S. Paríž – Zsóriová A. Bratislava – Tergácz G. Toskánsko – Szabo E. Elizabeth II. – Wells Emily S. Hudobné nástroje – Kántorová D. II.stupeň Kostná dolina – Astalošová, K. Čína – Hrončeková, V. Naša farnosť – Michalov D. Kincsem – Šimková N. a Zsóriová L. Zábavná fyzika – Nosáľová L. Včela medonosná – Baboľová B. Titanic – Hrabovská A. Poľovná zver v okrese R.S. – Szabó S. Ekológia v okrese R.S. – Lacko M. Stalin – Magic O. Hitlerjugend – Novák A.

Veľké poďakovanie patrí žiakom, ktorí pracovali na projektovej alebo ročníkovej práci a následne ju obhájili, ich najbližším, ktorí pomáhali a konzultantom, ktorí všetko usmerňovali.