Exkurzia na Strednej športovej škole v Košiciach

23.01.2023 16:42
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 20.1.2023 sa 25 žiakov 8. ročníka zúčastnilo exkurzie a besedy s bývalou olympijskou reprezentantkou v šerme p. Ráczovou na Strednej športovej škole, Tr. SNP 104 v Košiciach.

Žiaci absolvovali prehliadku školy aj s odborným výkladom. Prezreli si sieň slávy s upomienkovými predmetmi a oceneniami športovcov, výstavu fotografií bývalých žiakov školy a zároveň úspešných olympionikov, tréningové miestnosti a telocvične počas tréningu študentov SŠŠ. Naši žiaci sa zúčastnili aj na besede s bývalou slovenskou športovkyňou. Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná.

P. Ráczová porozprávala žiakom o význame športu na formovanie slušného správania medzi športovcami.  Oboznámila žiakov s hnutím fair play – čestným správaním v športe aj v živote. Na záver si žiaci zasúťažili v kvíze a najlepší traja boli ocenení. Všetci účastníci získali aj upomienkové darčeky.

Veríme, že táto exkurzia pomôže našim žiakom vybrať si školu a študijný odbor, pre ktorý majú predpoklady a talent a zároveň sa budú vedieť uplatniť v profesijnom živote.

Fotogaléria k článku