Začala O2 Športová akadémia Mateja Tótha

12.03.2023 15:36
Šport

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

V mesiaci február 2023 v našej škole úspešne odštartovala  O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a známym, ktorí hlasovali za našu školu. Poslali ste nám 5511 hlasov. Vyhrali sme prvé miesto v kategórii škôl do 100 žiakov. Našou výhrou je odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo, balík športových pomôcok a vyškolenie pedagóga metodikou ŠAMT. Vďaka tomu môže škola implementovať inovatívne prvky metodiky ŠAMT aj do vyučovacieho procesu ostatných žiakov školy. Tréningy budú prebiehať v telocvični našej školy pod vedením Mgr. Mareka Chochruna.

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Deti mladšieho školského veku majú v súčasnosti pomerne nízku mieru pozornosti. Nevydržia sústredené dlhší čas, majú problém vypočuť si pokyny, sedieť na mieste alebo stáť v rade. Našťastie, účinným receptom je pravidelný pohyb, najlepšie pod vedením odborníkov.

Už po krátkej pohybovej aktivite sme zaznamenali zvýšenie a udržanie pozornosti u 98 % detí. Testovaná vzorka 402 detí vo veku 6 - 15 rokov.   Zdroj: O2 ŠAMT

Už po absolvovaní jedného školského roka v O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sme u detí zaznamenali zlepšenie vo vytrvalosti, obratnosti, výbušnej  sile a flexibilite, kde sa deti zlepšili až o 42 %. Testovania sa zúčastnilo v školskom roku 2018/2019 viac ako 800 detí vo veku 7 - 11 rokov.     Zdroj: O2 ŠAMT

Fotogaléria k článku