Športom proti drogám

02.07.2021 20:15
Šport

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi,  sa žiaci našej školy zúčastnili športových hier.

Protidrogová kampaň informuje mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie. Táto celosvetová kampaň vyzýva všetkých mladých, aby podporili túto snahu bojovať proti drogám odmietnutím ponúknutej cigarety, alebo alkoholu. Každý z nás môže zohrať významnú úlohu pri podpore zdravia vo svojom okolí.

Koordinátorka protidrogovej prevencie pani učiteľka Slavka Diničová pripravila pre žiakov 1. - 4. ročníka zábavno - súťažné hry. Žiaci 5. - 9. ročníka hrali futbal, volejbal a bedminton. Týmito športovými aktivitami sa deti zabavili a užili si krásny slnečný deň. 

Pestujme zdravé telo,  v ktorom je zdravý duch. Veď život prináša toľko radostí, tak prečo ich neprijať.