Súťažíme v hláskovaní

21.02.2023 21:01
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod


Pani uč. Tomová a Jacová pripravili zaujímavú súťaž "Súťažime v hláskovaní".

V uplynulých dňoch prebehli triedne kolá.

Cieľom triedneho kola bolo rozvíjať u žiakov schopnosť hláskovať v anglickom jazyku.

Súťaž bola určená pre žiakov 3. ročníka našej školy.

6 najúspešnejších žiaci z každej triedy postúpili do školského kola.

Cieľom školského kola bolo cibriť presnosť a dôslednosť hláskovania, ale aj rozvíjať slovnú zásobu.

Žiaci hláskovali nielen známe, alej aj neznáme slová.

Dôležitá bola ich rýchlosť a obratnosť. 

A tu sú víťazi:


1. miesto: Zuzka Ondková, 3.A

2. miesto: Miško Tokár, 3.A

3. miesto: Timmy Ondruš, 3.C


Gratulujeme!


Fotogaléria k článku