Deň bez mobilu

19.02.2023 15:19
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Šiesty február je venovaný dňu bez mobilného telefónu. Prvýkrát sa konal vo Francúzsku a jeho cieľom je nestať sa „sluhom či otrokom“ vlastného mobilu. Preto sme pre žiakov našej školy vyhlásili výzvu, aby otestovali svoju závislosť od mobilu i celej elektroniky.

I. stupeň dostal výzvy na jednotlivé dni a  ich splnenie potvrdil rodič svojím podpisom. Za úspešné absolvovanie dostali žiaci diplom.

Žiaci II. stupňa mali vypnúť mobil a elektroniku aspoň na jednu alebo viac hodín. Potom sa ohodnotili pri nástenke školského parlamentu pridelením smajlíka.

V rámci týždňa sa organizovala aj zbierka nefunkčných a nepotrebných mobilov. Žiaci tiež vytvárali plagáty na tému závislosť na mobile.

Žiačka V.C triedy si pripravila pre svojich spolužiakov prednášku na tému Nebezpečenstvá mobilu a internetu.