Preventívny program pre deviatakov o šikane a trestnoprávnej zodpovednosti

13.02.2023 15:20
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Byť deviatakom nie je jednoduché. Svet ponúka mnoho nástrah a nie každý vie, ako sa rozhodnúť správne. V tomto smere sa snažíme našim deviatakom pomôcť aj preventívnymi programami s podporou PZ v KE.

Problém šikanovania patrí medzi najčastejšie sociálno-patologické javy v školskom prostredí. Jeho prevýchova a resocializácia je veľmi náročná.

Šikanovanie vyvíjané deťmi (často skupinami detí) voči iným deťom je v súčasnosti jedným z najčastejších typov násilia medzi deťmi. Obsahuje fyzické, psychické a pri starších školákoch aj sexuálne násilie. Z našej praxe vyplýva, že nezraňuje len momentálnu integritu obetí, ale má často dlhotrvajúce dopady na ich celkový vývoj, vzdelávanie a sociálne začlenenie.

S rozvojom informačných a komunikačných technológií sa šikanovanie prenieslo aj do tejto oblasti. Elektronické šikanovanie (cyberbullying), kyberšikana, je definované ako zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných správ za účelom zastrašovania ich príjemcu. (www.zodpovedne.sk) Internetové prostredie poskytuje veľké možnosti na tieto aktivity. Jeho nevýhodou je vysoká anonymita, ktorá uľahčuje túto činnosť. Agresor má za cieľ útočiť na ostatných užívateľov mobilných telefónov alebo internetu. Elektronický násilník zažíva pocit zadosťučinenia, keď môže inú osobu vystrašiť, rozrušiť a zneistiť posielaním nevhodných textových správ a mailov. V tomto prípade nie je dôležitá jeho fyzická sila, ale schopnosť používať počítač, mobil a internet. Zákernosť tohto druhu šikanovania spočíva aj v tom, že môže byť nepretržité a jeho potenciálnymi obeťami môže byť veľké množstvo užívateľov internetu a mobilných telefónov.

Je potrebné informovať žiakov, že tieto formy správania nie sú neškodným humorom, zábavou, ale môžu naplniť skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu.

Žiaci deviateho ročníka si vypočuli prednášku a viedli dialógy na tému šikana.

Za odborný výklad ďakujeme Ing. Emílii Glovčíkovej.