Postrehy našich piatakov

05.10.2019 21:45
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Naši piataci majú za sebou prvý mesiac na 2. stupni, preto sme chceli vedieť ich názory. Položili sme im dve otázky. Prinášame odpovede niektorých žiakov, ostatní nesúhlasili s uverejnením svojich mien a názorov.

1.  otázka: Čo sa ti páči na 2. stupni viac ako na 1. stupni?

Dominika: Mám nových spolužiakov.

Alexandra: Zaujímavejšie učivo.

Alexandra: Chodím skôr domov.

Terezka: Spoznávam viac a viac učiteľov, zase sa naučím nové veci.

Sandra: Mám nových učiteľov.

Lilien: Páči sa mi, že sa tu strieda viac p. učiteliek a p. učiteľov.

Lukáš: Noví učitelia.

Nela: Na každú hodinu chodí iný učiteľ.

Terka: Niekedy chodím skôr domov.

Lukáš: Noví učitelia.

Jakub: Nové predmety.

2. otázka: Ktorý vyučovací predmet / Ktoré vyučovacie predmety máš najradšej?

Dominika: dejepis, technika

Darius: dejepis, matematika

Dominik: dejepis

Alexandra: dejepis, biológia, matematika, telesná výchova

Aďo: telesná výchova, dejepis

Mário: telesná výchova

Viki: hudobná výchova, dejepis

Denis: telesná  výchova

Adrián: telesná výchova, dejepis

Alexandra: dejepis, telesná výchova, biológia

Terezka: telesná výchova, literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova, dejepis, matematika

Sandra: telesná výchova, dejepis

Lilien: slovenský jazyk, matematika

Lukáš: dejepis, telesná výchova, informatika

Nela: biológia, matematika

Simona: telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, dejepis, anglický jazyk

Lukáš: telesná výchova, dejepis, matematika, biológia

Jakub: matematika