Deň narcisov

11.05.2022 11:18
Šport

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Spojená škola, I.Krasku, Púchov

Späť na úvod

Liga proti rakovine

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Každoročne sa zapojila aj naša škola. Žiaci spropagovali myšlienku vo svojich triedach a následne vyrazili do ulíc mesta. Do dvoch zberných pokladničiek sa nám podarilo nazbierať sumu 521,72€ . Všetkým, ktorí prispeli patrí veľká vďaka. 

Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6.5.