Týždeň vedy a techniky

10.11.2021 16:52
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote v spolupráci s AMAVET klubom Legman 819 pre našich žiakov pripravili podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky, ako ich možno nepoznajú. Podujatie sa uskutoční v dňoch 9. až 12. novembra 2021 v priestoroch odborných učební ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota. Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.