Septembrové aktivity v ŠKD

11.10.2021 19:47
Zo školy

Autor : Michaela Kopeczová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

S novým školským rokom prišli do školského klubu detí aj malí prváčikovia. Všetko bolo pre nich nové a preto sa museli oboznámiť s priestormi školského klubu. Spolu sme prebrali pravidlá bezpečného ŠKD a aj to, že ako sa staráme o zdravie . V tomto mesiaci si pripomíname Svetový deň prvej pomoci, v rámci ktorého k nám prišli dobrovoľníčky z červeného kríža porozprávať čo je ČK, ukázať ako podať prvú pomoc … Deťom pripomenuli, že aké je dôležité zdravie a ako sa môžeme o ňu starať (napr. šport, stravovanie ) Deti si mohli vyskúšať na figuríne, ktorou bol macík – oživovanie, masáž srdca, umelé dýchanie. Všetko toto prebiehalo na školskom dvore za dodržiavania hygienických opatrení. V oddeleniach sme deťom počas ZV ukázali aj lekárničku, nakreslili sme si ochranárika 112. Všetky tieto aktivity boli zaujímavé a deti sa z nich aj veľa naučili. Nakoľko je september už jesenný mesiac, nechýbali ani jesenné stromy, ježkovia, hríbiky, omaľovánky, súťaže, ale sme nezabudli ani na čitateľskú gramotnosť pod názvom príbehovo, kde sme deťom čítali rozprávky.