„Spolu múdrejší“ aj na našej ZŠ

17.06.2021 08:03
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Asi všetkým známy projekt „Spolu múdrejší“, ktorý vymyslelo Ministerstvo školstva a ponúklo ho všetkým školám, funguje aj na našej škole. Poviete si, že veď učenia máme v škole dosť. No a možno máte pravdu. Ale na druhej strane, vstúpme si do svedomia a odpovedzme si na otázku: „Naozaj sa učím dosť?“ A preto nikdy nezaškodí zopakovať si to, čo nám nejde veľmi dobre, alebo to, čomu veľmi nerozumieme.

    Aká je výhoda nášho doučovania? Sme tam iba niekoľkí a pani učiteľka, či pán učiteľ sa nám môže viac venovať. Máme viac času na precvičenie. Môžeme klásť viac otázok. A hlavne, a v to pevne verím, nám toho zostane viac v pamäti. Na projektu sú zapojení štyria učitelia, ktorí pracujú so žiakmi z takmer všetkých ročníkov.

    Prvé hodiny doučovania sa začali v apríli a budú trvať až do konca školského roku. Chvíle strávené na doučovaní určite nie sú stratou času! Veď vedomosti idú predsa ruka v ruke s tými, ktorí nás ich učia. Na tento úspešný projekt chceme na našej ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického nadviazať ďalším projektom, určeným všetkým žiakom – Letnou školou. Koncom augusta sa budeme venovať žiakom, rodičia ktorých prejavia záujem. Žiaci sa budú rozvíjať v oblasti pohybovej, vedomostnej, socializačnej. A určite si odnesú veľa zážitkov.


Mgr. Miriam Kružliaková