Udržateľnosť našej planéty s firmou Henkel

14.01.2020 13:16
Zo školy

Autor : Andrea Vargová, ZŠ Nová Dedinka

Späť na úvod

Firma Henkel k nám opäť zavítala. Tentoraz zamierila k našim štvrtákom. Vyškolení ambasátori zoznámili deti s každodennými návykmi, ako napríklad ušetriť energiu, neplytvať vodou, triediť obaly, znižovať množstvo odpadu... Na úvod si žiaci pozreli stručné, ale veľmi poučné animované video, v ktorom hlavnou postavou bola naša Zem. Tu sa zoznámili s pojmom „trvalá udržateľnosť“. Po skončení nasledovala diskusia. Bolo veľmi príjemné sledovať, ako sa deti zapájali svojimi názormi, nápadmi. Boli rozdelení do štyroch skupín, každá z nich predstavovala jednu miestnosť v dome. Na konkrétnych príkladoch poukazovali na udržateľné správanie v bežnej domácnosti. Na záver dostali úlohu, ktorú budú môcť vypracovať doma s rodičmi. Všetci zúčastnení žiaci dostali diplom a tematické darčeky. Prikláňam sa k názoru firmy Henkel, že deti svojím príkladným správaním môžu ovplyvniť svojich rodičov, starých rodičov či kamarátov.