Májové aktivity v ŠKD

01.06.2021 19:01
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

1. Rozprávkovo: Urobme si čas na čítanie! Starší čítajú mladším, alebo naopak ? Rozvoj čitateľskej gramotnosti nie je len schopnosť prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pani vychovávateľky s detičkami nie len čítali ale aj počúvali rozprávky na CD-kách.

2. Pevnosť BOYARD: V popoludňajších hodinách na školskom dvore sa uskutočňovali športové voľnočasové aktivity pod vedením ambasádora. Ambasádor pripravoval športové hry (hry v družstvách a kruhu, štafetu), pomáhal rozvíjať pohybové aktivity detí a spoločne objavovali čaro pohybu. Športové hry boli prispôsobené veku detí.

3. Deň matiek: Darčeky pre mamičku. Naše deti sú malé a nemôžu darčeky kúpiť. Tak sme sa rozhodli, vlastnoručne ho vyrobiť. Nápady boli rôzne. Úsmev na tvári mamičky vyčarovali prostredníctvom darčekov – kresieb, portrétov, básničiek a pozdravov.

4. Deň rodiny: Moja rodina. My sme veľká rodina – otec, mama, brat a ja. Môj rodokmeň. Čo je domov, dobre viem, hneď vám na to odpoviem.

5. Deň mlieka: Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok. Pripomíname si ho formou rozhovoru. Deti si pripomenuli mliečnu cestu a výrobky z mlieka kresbami a ochutnávkami mliečnych výrobkov.

6. Zdravotná výchova: V rámci zdravotnej výchovy náš navštívil pán záchranách na praktickú ukážku prvej pomoci pri stavoch ohrozujúci život – masáž srdca, umelé dýchanie a použitie defibrilátora. Na figuríne si to deti radi aj vyskúšali. Táto aktivita sa konala na školskom dvore za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

7. Máj lásky čas: Lásku naše deti odovzdali prostredníctvom pozdravov pre starčekov do domova dôchodcov.

8. Aktiváčik: Každý mesiac si jednotlivé oddelenia zhrnú svoje aktivity v AKTIVÁČIKU. Za mesiac MÁJ si ho môžete nahliadnuť na našej stránke školy.