ZC) Krátko v obrázkoch

22.03.2020 20:07
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

A ešte niečo v obrázkoch, čo sa do slovného komentára nezmestilo. Niektoré veci sa podarili, niektoré nie...tak to už v živote chodí..

Redakčná rada:

Machovičová Viktória, Turic Matej, Halgašová Terézia, Detvan Miroslav, Kocková Nina, Ing. Babiaková Lucia, Mgr. Kaputová Nikoleta, Mgr. Ridzoňová Petra

Editor: Pinková Bianka

Grafická úprava: Jablonský Matúš (on-line verzia), Jablonský Ľuboslav (tlačená verzia)

Redaktori: Turošíková Karin, Kminiaková Tamara, Vóglová Sofia, Havranová Júlia, Obročníková Zuzana, Melicherová Laura, Gabľas Peter, Machalová Barbara, Vóglová Jana, Berkiová Gabriela