Dobšinského rozprávky

11.04.2021 10:28
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Jeho cieľom je podporiť záujem o knihy. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli v mesiaci marec vyhlásiť online čitateľskú súťaž: „Súťažíme s Dobšinského rozprávkami“. Koordinátorkami súťaže boli p. uč. D. Vančová a M. Tomová. Pavol Dobšinský je naším najvýznamnejším zberateľom ľudových rozprávok, preto sme sa rozhodli túto súťaž, aj pri príležitosti jeho narodenín, venovať práve jemu. Súťaž bola určená pre tretí a štvrtý ročník a prebiehala od 16. 3. - 31. 3. 2021. Do súťaže sa zapojili triedy: 3. A, 4. A, 4. B, 4. C /p. uč. Fiľakovská, Dudinská, Poliaková, Vančová/. Súťaž sa vyhodnocovala individuálne v rámci každej triedy. Celoročníkovým víťazom sa stal: Matias Tatarka. 

Spracovala: Diana Vančová


Fotogaléria k článku