Mesiac úcty k starším

13.10.2020 18:44
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Babička ma naučila variť si čaj s medom.

Opravovať čo kde treba - to zas robím s dedom.

Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.

Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

Raz im všetko s láskou vrátim,

v srdiečku ich skrývam.

Október je MESIACOM ÚCTY K STARŠÍM. Vtedy si o trochu viac spomíname na svojich starkých. Keďže ich v tejto ťažkej dobe nemáme navštevovať, tak im aspoň zavolajme a porozprávajme sa s nimi alebo im napíšme list.

Sú dôležitými osobami v našich životoch:-).

Príspevok do školského časopisu pripravili: Kvetka a Maťo, 5. A