Všetko zlé je aj na niečo dobré...

24.03.2021 22:20
Zo školy

Autor : Lucia Baloghová, ZŠ Tatranská Lomnica

Späť na úvod

    Korona nám všetkým vstúpila do života nečakane a rýchlo. Riaditelia škôl, učitelia, ostatní zamestnanci, žiaci, ich rodičia sa ocitli v situácii, kedy museli úplne zmeniť svoj štýl práce.

    Školy sú zvyknuté na rôzne inovácie, nové učebné metódy, digitalizáciu vyučovacieho procesu. Vždy sa vedeli rýchlo zorientovať a prispôsobiť. No obdobie, ktoré prišlo v marci minulého roku nikto nečakal. Nik netušil, že na Slovensku nastane obdobie, počas ktorého budú učitelia vzdelávať žiakov zo svojej obývačky a na druhej strane sa budú žiaci učiť niekedy aj z postele.....

    Kľúčovú úlohu v tomto období zohrávajú riaditelia škôl. Od nich sa očakáva, že všetkých zainteresovaných prevedú spleťou neustále sa meniacich usmernení, udajú smer, rozhodnú v mnohých oblastiach – koordinovanie vyučovania, hodnotenie žiakov, naplnenie úväzkov zmysluplnou prácou. Je to veľká zodpovednosť, ale musím povedať, že sa cítim potrebná viac ako kedykoľvek predtým.

    Online vyučovanie bolo veľkou výzvou pre všetkých učiteľov našej školy. Rozbehnúť ho sa podarilo v priebehu niekoľkých dní. Mnohí z nás sa veľa naučili, využívame rôzne komunikačné nástroje, učitelia vytvárajú online prezentácie výkladu učiva, online slovníky. Viac využívame školský informačný systém, ktorý nám uľahčuje komunikáciu s rodičmi našich žiakov.....

    Nuž aj keď nám všetkým chýba osobný kontakt, bežný život školy, školské podujatia, školské výlety, exkurzie.........všetko zlé je aj na niečo dobré.....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PaedDr. Lucia Baloghová