ĎAKUJEME!

19.02.2021 12:27
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Ďakujeme Vám VŠETKÝM, ktorí ste akokoľvek prispeli k projektu našej školy Bernolákova 16 „Nie si sám“ a tým aj k radosti detí s onkologickým ochorením.

Zbierka prebehla pod záštitou školy za spolupráce s no. Svetielko nádeje. Ide o zbierku pre deti postihnuté onkologickým ochorením. Pripravili sme pre deti balíčky s hračkami a knížkami a žiaci našej školy mali možnosť vyrobiť pre deti pozdrav. Zúčastnili sa žiaci prvého aj druhého stupňa.

Ešte raz veľké Ď A K U J E M E ! ! !