14 Na slovíčko, pán učiteľ Nociar!

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Dobrý deň, mohli by sme s Vami urobiť rozhovor? Samozrejme, bude mi potešením.

Na akú strednú školu ste chodili? Navštevoval som štvorročné gymnázium v Poltári.

Aké bolo vaše vysnívané povolanie počas detstva? Niečo z odboru medicíny, asi patológ. :-)

Mali ste nejaké predstavy o našej základnej škole? Áno, mal. Moje predstavy sa aj naplnili.

Preferujete dištančné vyučovanie alebo to klasické v školských laviciach? Jednoznačne klasické, priamo so žiakmi.

Aké pocity ste mali, keď ste sa dozvedeli, že budete triednym učiteľom? Tešil som sa. Ste už moja tretia trieda v poradí a zakaždým mi to prinieslo množstvo nových skúseností a zaujímavých príhod. :-)

Aký máte názor na Vašu triedu? Je to trieda živá, s dobrými žiakmi aj s tými slabšími. Všetko je teda ako má byť. :-)

Aké budú Vaše pocity, keď odíde Vaša 9. trieda? Bude mi smutno, ale keďže budú začínať letné prázdniny, tak hodím smútok za hlavu. :-)

Aké sú vaše záľuby? Od detstva to bola hudba, turistika, knihy a v posledných rokoch mi záľuby určuje moja rodina. :-)

Chce sa Vám ráno vstávať do práce? Som ranné vtáča , takže áno, bez problémov.

Chceli by ste byť riaditeľom? Nie, chcem byť hlavne učiteľom a dobrým kolegom. :)

Kebyže sa môžete znova rozhodnúť, išli by ste do tejto školy? Áno, ja som v tejto škole spokojný a šťastný.

Aké predmety učíte alebo by ste chceli učiť? Učím biológiu a geografiu. Chcel by som učiť odborne telesnú výchovu.

Čo by ste zmenili na našej škole? Zrušil by som prechádzky na chodbe počas veľkých prestávok. :) A vlastne aj samotné veľké prestávky. :-)

Aké známky ste mali na strednej škole? Väčšinou som bol hodnotený známkou chválitebný.

Aký máte alebo ste v minulosti mali štýl obliekania? V minulosti som preferoval len čiernu farbu s logami mojich obľúbených metalových kapiel. V súčasnosti sú už len v mojom srdci a slúchadlách, takže dnes sa obliekam úplne tuctovo - bežne!

Prezradíte nám Váš názor na COVID-19? Zdravie je prvoradé, takže rešpektujem túto situáciu so všetkou vážnosťou. A keďže rád cestujem, čakám kedy sa svet dostane do normálu.

Pánovi učiteľovi Nociarovi ďakujeme za rozhovor a želáme mu veľa ďalších pracovných úspechov pri často neľahkom vzdelávaní žiakov našej školy.

G. Berkiová, B. Machalová, J. Vóglová