Deň Zeme

25.06.2023 19:35
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Žiaci Základnej školy s materskou školou Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive si Deň Zeme pripomenuli v piatok, 21. apríla 2023. Vyučovalo sa netradične. Triedy vymenili za park a areál okolo školy a namiesto bežného rozvrhu absolvovali zážitkovo-poznávaciu expedíciu po ôsmich stanovištiach.

     Na niektorých spoznávali prírodu. Všetkých očarila sova, ktorú si deti mohli pozrieť naživo a zblízka. Dozvedeli sa aj, že farba očí napovie, v akom čase sova loví. Sokoliari zo Zvolena prezradili deťom aj ďalšie zaujímavosti zo života dravcov, napríklad ako sa zachovať, ak nájdu zraneného vtáka. Sova sa predviedla aj v lete. Ďalšie lesné zvieratá žiaci spoznávali podľa zvukov. Niektoré zvuky boli známe, ako napríklad kukučka, medveď či diviak, iné prekvapili, ako napríklad zajac poľný, jazvec či lasica a niektoré boli dokonca strašidelné. Vtáka poznáš po perí, človeka po reči a zvieratá aj podľa stôp. Žiaci stopy spoznávali podľa otáčacej náučnej tabule a pečiatok. Nič v prírode nefunguje bez vody. O jej význame, druhoch, úpravách a ochrane sa hovorilo na ďalšom stanovišti. Nechýbali ani informácie o pitnom režime. A že nie je voda ako voda, o tom sa žiaci presvedčili pri jej ochutnávke. Rozlíšili tak vodu perlivú, neperlivú, kojeneckú či obyčajnú vodu z vodovodu. Pocitový chodník patril k stanovištiam, ktoré zanechali dojem. Veď kráčať bosý po sene, šiškách, kôre, okruhliakoch, drobných kamienkoch a piesku, to je výnimočný, nie každodenný zážitok. Ochrana životného prostredia je dnes povinnosťou každého človeka. Preto žiaci na ďalšom stanovišti diskutovali o zmysle triedenia odpadu a premýšľali o tom, čo sa dá vyrobiť z recyklovaných surovín. Pripomenuli si pravidlá triedenia odpadu, a to teoreticky aj prakticky. Jednou z možností, ako zaobchádzať s odpadom, je aj premeniť ho na umenie. Žiaci tvorili z farebných vrchnáčikov z PET fliaš rozličné obrazy na tému o separácii a prírode a vznikli tak stromy, kvety, zemeguľa, slnko, vratné fľaše a ďalšie. Príroda je tiež miestom, kde ľudia chodia športovať. Šport a pohyb na čerstvom vzduchu patrí k zdravému životnému štýlu. Na jednom zo stanovíšť si preto žiaci zahrali futbal a vybíjanú a prešli prekážkovou dráhou – podobne, ako je to aj na prechádzke v prírode. Sedieť okolo ohniska, to tiež súvisí s prírodou. Oheň však nehorel a nič sa ani neopekalo. Na poslednom stanovišti sa grilovali vedomosti žiakov v rôznych testíkoch, doplňovačkách a spájačkách a potešila ich aj sladká odmena.

     Pestovať u žiakov ekologické povedomie a rozširovať si poznatky a zručnosti súvisiace s prírodou má v dnešnej dobe veľký zmysel. Len ak každý prispeje svojou troškou k ochrane prírody, len vtedy môžeme dosiahnuť zlepšenie.


Mgr. Lenka Šimková

Fotogaléria k článku