Tretiaci súťažili

18.11.2020 21:06
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Tretiaci radi čítajú a pravidelne sa zapájajú aj do čitateľských súťaží.

V októbri boli časopisom Vrabček ocenení za príspevky do časopisu

a riešenie viacerých súťaží vecnými cenami

Nikolka Vaľková, Olivka Pavlovičová,

Filipko Javorka a Jakubko Sever.

Blahoželáme!

Spracované na základe podkladov Mgr. Žovincovej.